Bc. Petr Šíma

Komenského 25, 58601, Jihlava, IČO: 04673921

Nabízím poradenství a lektorování v oblastech finančního řízení a vedení účetnictví, v oblastech managementu a marketingu, CSR managementu a dotačního managementu. Dále nabízím řízení a realizaci projektů z ESF a psaní projektů.

 • Nabízím
 • Životopis
 • Kontakty
 • Služby a sítě

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR)

Nejznámější definice CSR:

Podle Zelené knihy Evropské unie: „CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery.“

Podle World Business Council for Sustainable Development: „CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.“

Podle Business for Social Responsibility: „CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.“

Nabízené služby v oblasti CSR:

 • Vytvoření etického kodexu spolu s jeho implementací ve spolupráci s managementem firmy

 • Etický audit

 • Zefektivnění dárcovství/sponzoringu veřejně prospěšným organizacím s využitím znalostí dotační politiky státu tak, aby pomoc byla skutečně prospěšná a účelná

 • Hodnocení efektivnosti podpořeních aktivit a případných zájemců o podporu

Projektový management

Nabízené služby v oblastech projektového managementu

 • Zpracování žádostí o dotace z EU, národních zdrojů, krajských i městských rozpočtů a grantů a nadací

 • Zpracování rozpočtu a kalkulace

 • Administrace přijatých dotací a grantů jak po finanční, tak projektové stránce

 • Analýza potřeb a jejich dotační možnost, kalkulace, zda se vůbec vyplatí o dotace usilovat

 • Poradenství a nastavování procesů v projektovém managementu

 • Hodnocení projektů pro veřejnou správu i pro ostatní donátory

Management a marketing neziskových organizací

 • Marketing dvou zákazníků NNO

 • Audit řízení NNO

 • Efektivní organizační struktura podniku

 • Efektivní odměňování a portfolio benefitů vzhledem k možnostem financování

Vedení účetnictví a poradenství v oblastech finančního řízení a účetnictví NNO, PO, FO

 • Poradenství ve vedení účetnictví NNO
 • Kontrola interních směrnic a jejich souladu se standardy
 • Kontrola vedení účetnictví v souladu s uzavřenými smlouvami
 • Kontrola efektivnosti finančního řízení
 • Zavedení manažerského účetnictví a reportů
 • Sestavení daňového přiznání FO a daňová optimalizace

Lektorování - nabídka kurzů

 • Finanční řízení NNO

 • Projektový management

 • CSR management

 • MS Excel pro začátečníky

 • MS Excel pro ekonomy

 • Další kurzy na míru dle požadavků ve všech oblastech výše uvedených

Jméno a příjmení: Bc. Petr Šíma

Adresa: Komenského 25, Jihlava, 586 01

Datum narození: 20. února 1989

Národnost: česká

Telefon: 734 435 213

e-mail: psimaeu@gmail.com

Vzdělání: 2014-2017 SVŠE Znojmo ** Studijní program: Ekonomika a management** obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

2000-2008 Gymnázium Jihlava, zakončeno maturitní zkouškou

Další vzdělávací kurzy:

2010 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Projektový management a projektové řízení, v rozsahu 32 hodin

2010 1. VOX a.s., kurz: Nestátní neziskové organizace - účetní a daňový pohled v rozsahu 8 hodin

2011 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Zákoník práce v rozsahu 8 hodin.

2011 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Sociálně právní minimum v rozsahu 16 hodin

2011 TVRZ vzdělávací program, kurz: Management a udržitelnost NNO v rozsahu 160 hodin

2011, 2012, 2016 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Veřejné zakázky v rozsahu 8 + 4 + 6 hodiny.

2013 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Veřejná podpora pro NNO v rozsahu 6+5 hodin

2015 Viridis, kurz: MS Excel pro manažery a ekonomy – pokročilý kurzv rozsahu 15 hodin

**2015 Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina (Veřejné zakázky, kontrola, audit, Projektové řízení pro pokročilé, Integrovaný přístup k řešení projektů, Konference EU fondy v období 2014 -2020, Základy strukturální a regionální politiky), v rozsahu 72 hodin **

2015 Ekonomika finanční řízení organizace, v rozsahu 16 hodin

2015 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Změny a výkladové problémy pracovního práva v rozsahu 6 hodin

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Účetní a daňové novinky, změny zákona o DPH a dani z příjmu, účetní závěrka v rozsahu: 6+6+6+6+6+6+6+7+8+8 hodin

**2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Pravidelná účast na seminářích pro příjemce dotací MPSV – Ok Systém, RVKPP, Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina, semináře pro příjemce i žadatele grantů z ESF, MS 2014+, Konference k IROP, k zahájení Operačního programu zaměstnanost apod.

** 2016 Vzdělávací středisko Diecézní charity Brno, kurz: Lektor dalšího vzdělávání akreditován MŠMT v rozsahu 103 hodin

Zaměstnání:

2010-dosud Diecézní charita Brno Oblastní charita Jihlava

Rozpočtář (ekonom), Finanční manažer

– tvorba rozpočtů, jejich analýza a vyhodnocení

- finanční řízení projektů z ESF, se zaměřením na programy OPLZZ a OPVK – grantové i individuální projekty

- vyúčtování dotací ze státního rozpočtu (MPSV, MŠMT, MZ, MS, MK, Úřad vlády)

- Vyúčtování dotací z krajských úřadů (JČK, Kraj Vysočina, Fond Vysočiny) a různých obcí a MMJ

- kontrola podnikového účetnictví

2009 ICOM transport a.s., Jihlava Obchodní referent

- kalkulace cen přeprav zboží

- key account management

- podíl na obchodních kampaních

**Jazykové znalosti:

– anglický jazyk – pokročilý**

– francouzský jazyk – začátečník

**Znalosti a dovednosti:

 • práce na počítači: Word, Excel, Internet - pokročilý**

- Orientace v informačních systémech žádostí o dotaci (Ok Systém, IS Prevence, IS Mládež, Cadros, Benefit, MS 2014+ atd.

- vzhledem k časté výměně systémů schopnost rychle se naučit a pracovat v systému jiném

– řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

- Orintace v problematice financování NNO

- Znalost strukturáních fondů a politiky EU

- Znalost problematiky veřejných zakázek a veřejné podpory

- Znalost ekonomických softwarů

- Zkušenosti z veřejnosprávních kontrol ze strany příjemce dotací – NKÚ, MF, MPSV, MZ, Kraj Vysočina, obce a města, auditní společnosti kontrolující dotace z ESF atd.

- Znalost zákona o veřejných zakázkách a nařízení komise o Veřejné podpoře

Zájmy: – rodina, cestování, sport

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2011

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informací